Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO) A- / A+
Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd — Laçın rayonu inzibati ərazi vahidində kənd. Minkənd 1992-ci ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib.
Tarixi
Minkənd kəndi əvvəllər əsasən xərək, qara dam, dam, şirvanı dam (yerli şəraitə uyğun yeraltı qazmadan düzəldilmiş tikililər) adlanan xüsusi tikililərdən ibarət idi. Zaman ötdükcə yerli tikinti materiallardan (yerli çay daşından və ya qaya daşlardan, əhəng-gəc qatışığından, yerli ağac növlərindən alınmış taxta materiallardan) daş evlər tikilmişdir.
Kəndin ərazisində Qafqaz Albaniyası dövrünə aid tikinti qalıqları, müxtəlif səpkili, müxtəlif tipli yazılı daş abidələr, Alban qəbristanlığının qalıqları qalmışdır. Kəndin ərazisində yerləşən XV əsrdə tikildiyi güman edilən Minkənd məbədi buna gözəl nümunə ola bilər.
Minkənd kəndində yaşayan insanların məlumatına əsasən, bu ərazilərdə məskunlaşmış ilk insanlar Hüseyinlər nəsli olmuşdur.Beləki,on yeddinci əsrin sonu, on səkkizinci əsrin əvvəllərində Dərələyəz mahalından Zəngəzur mahalına köç etmiş Hüseyin adlı bir şəxs bu ərazilərə gəlmiş və yaşamaq üçün buranı özünə məskən etmişdir. Təmiz havası,billur bulaqları,yaşıl meşəsi və heyvandarlıq üçün bol otlaq sahəlari Hüseyinlər nəslindən sonra digərlərinin marağına səbəb olmuş və beləliklə neçə-neçə nəsillərin gəlməsi ilə böyük bir kənd, Minkənd kəndi yaranmışdır.Kənddə orta məktəb, klub, kitabxana, kinoqurğu və xəstəxana var idi.
Kəndin mədəni, iqtisadi-ictimai həyatındakı müəyyən yüksəlişlər XVIII yüzilliyin axırlarında daha da inkişaf etdi. 1890-cı ildə Minkənd kənd məktəbinin əsası qoyuldu. 42 nəfər oğlan şagirdlə "Rus-Tatar-Azərbaycan məktəbi" adı altında fəaluiyyətə başlayan məktəbdə dərslər türk və rus dillərində tədris edildi. Bu tədris müəsisəsində şəriət dərsləridə tədris edilirdi. Məktəbdə ilk şəriət dərsini tədris edən müəllim Molla Vəli Kərbəlayı oğlu, digər dərsləri isə Rəsul Tahirov, rus dili dərslərini isə Geladze tədris etmişdir. 1896-cı ildə məktəbə ilk azərbaycanlı, Rəsul bəy Tahirov direktor təyin edildi. 1912-ci ilə kimi birsinifli, 1912-ci ildən 1920-ci ilə kimi ikisinifli, 1920-ci ildən 1940-cı ilə qədər yeddi illik natamam orta məktəb 1940-cı ildən sonra isə orta məktəb kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1979-cu ildə sabiq prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə Minkənd kəndində məktəb üçün həmin dövrün ən müasir avadanlıqları ilə təchiz olunmuş 620 yerlik yeni məktəb binası tikildi.
Kənddə kustar üsulu ilə ip əyrilməsi, xalça toxunması məşğuliyyət növlərindən biri idi. Demək olar ki, ailələrin bir çoxunda toxucu dəzgah (hana və yer hanası) var idi. Əhali özü hazırladığı yun, pambıq və ipək iplərdən xalça, kilim, palaz, fərməş, xurcun, şəddə və digər məmulatlar toxuyurdu.
Palıddan və vələsdən xarratlar müxtəlif məişət əşyaları, o cümlədən qab-qacaq, təhnə, tabaq, nehrə, çanaq, qollu tərəzi, yun daramaq üçün daraq, hana, şəddə və örkən toxumaq üçün yer hanası və s. belə əşyalara misal ola bilər.
Minkənd çayı üzərində salınmış ikitağlı körpü, eləcə də Abadxeyir adlanan ərazidəki birtağlı körpü və Minkənd məbədi kənddə yerləşən tarixi abidələrdir.

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Kənd Bakı şəhərindən şose yolla 505 km qərbdə, rayon mərkəzindən şosse yolla 55 km şimal-qərbdə, Kiçik Qafqaz sıra dağlarında, Qarabağ yaylasının cənub-qərb yamacında, Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Xankəndi dəmiryol stansiyası ilə şosse yolla ara məsafəsi 127 km-dir. Kənd meşə və axar su kənarında, uca dağların ətəyində yerləşmişdir. Meşələrində adı Qırmızı Kitaba düşmüş qırmızı palıd, həmçinin ardıc, cır meyvə və giləmeyvələr, çəmənlərində dərman bitkiləri bitir. Kəndin meşələrində meşə əmələ gətirən əsas ağac cinslərindən ən geniş yayılanı palıd və vələsdir.
Həkəriçayın bir qolu olan Minkənd çayı kəndin ərazisindən keçir. Öz mənbəyini kəndin ərazisində ki, yüksəkliklərdən başlayan bulaqlar Minkənd çayın (Həkəriçayın) yatağına qoşulur. İqlim şəraitindən asılı olaraq çay və bulaqlarda suyu həcmi fəsillər üzrə artıb azalır. Yazın axırları və yay aylarında kəndin ərazisindəki bəzi çay və bulaqların suyu azalır, yaxud tamam quruyur. Lakin yağıntının miqdarından aslı olaraq yaz və payız fəsillərində axar sular və bulaqlar öz axarlarını tam bərpa edir.

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Dəniz səviyyəsindən 1600 metr hündürlükdə yerləşən Minkənd kəndinin ərazisində adi bulaqlarla yanaşı narzan tipli, ilıq suyu olan bulaqlar da vardır. Bu bulaqlar hidrokarbonat-xlorid-natrium-maqnezium-kalsium xassəli olub ilıq 280J Narzandır. Bu suları Laçın və ətraf rayonların əhalisi özləri üçün sevimli müalicəvi vasitə sayırlar. Eyni zamanda Minkənd ərazisində Narzan tipli soyuq mineral suyu olan başqa bulaqlara rast gəlmək olur.
İqlimi yayda sərin, qışda isə soyuq olur. Orta illik temperatur 1°C ilə 8°C arasında dəyişir. Yağıntının illik miqdarı 700-800 mm-ə qədər olur.

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Əkinçilik kəndin iqtisadiyyatında ikinci yeri tutur. İlin isti dövründə, əsasən yaz və yay aylarında 500-600 mm-ə qədər yağıntının düşməsi və onun da 60-70 faizinin yazda və yayın ilk əvvəllərində yağması dəmyə əkinçiliyi yaxşı inkişaf etdirməyə imkan verir. Əkinə yararlı sahələrdə buğda, arpa, vələmir, pərinc və başqa dənli bitkilər, eləcə də çoxillik ot bitkiləri becərilir. Təbii ot biçənəkləri burada heyvandarlığın inkişafı üçün əvəzedilməzdir.
İşğaldan əvvəl heyvandarlığın inkişafı ilə əlaqədar toxuculuq çox yaxşı inkişaf etmişdi. Yerli qoyun növlərinin yununun xüsusiyyətlərinə uyğun müxtəlif növ xalçalar toxunurdu. Toxunmuş xalça, kilim, palaz və s. toxuculuq məmulatlarının bir hissəsi bazarlara çıxarılaraq satılırdı. Bunlardan əlavə arıçılıq, dərman bitkilərinin toplanıb təhvil verilməsi də əhalinin məşğuliyyət növlərindən biri olmuşdur.

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Əhalisi 1991-ci ildə 2306 nəfər olmuşdur. 2009-cu ilin dekabr ayına olan məlumata əsasən kənd əhalisinin sayı 2704 nəfərdir.
Kənd əhalisindən Qarabağ müharibəsi zamanı 14 nəfər şəhid olmuşdur.

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Kəndin şəhidləri
Bayram Məhəmməd oğlu Məmmədov (1970-1992)
İsrafil Xasay oğlu Hümbətov (1939-1992)
Şəfa Abduləli oğlu Qədmalıyev (1959-1991)
Vaqif Xasay oğlu Babayev (1969-1992)
Faiq Nəriman oğlu Məmmədov (1973-1994)
Valeh Məhəmməd oğlu Muradəliyev (1934-1992)
İsa Oruc oğlu Təhməzov (1955-1992)
Hidayət Möhbalı oğlu Təhməzov (1939-1992)
Sumayə Həsən qızı Səfərəliyeva (1960-?)
Xosrov Yaqub oğlu Bayramov (1941-?)
Qurban Qaraxan oğlu Məmmədov (1972-?)
Nərgiz Bayram qızı Məmmədova (1960-?)
Ceyran Sultan qızı Məmmədova (1962-?)
Müxəstə Məhərrəm qızı Məmmədova (1980-?)
Surxay Cəfər oğlu Qafarov(1920-?)

Tanınmış şəxsiyyətləri
Nurməmməd bəy Şahsuvarov - (1883, Laçın-11 avqust 1958, Bakı), AXC-nin, Dağıstanın maarif naziri, Azərbaycanın istiqlal hərəkatı və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövlət xadimlərindən biri, maarifçi.
Mürsəl bəy Şahsuvarov (Adilxan bəy oğlu) (1900-1991) - Cümhuriyyət tələbəsi, həkim, professor.
Tofiq Şahsuvarov-professor, geologiya mineralogiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universiteti
Oruc Şaxsuvarov
Adil Şaxsuvarov-mühəndis geoloq
Zəfər Cəfərov - texnika elmləri namizədi
Zöhrab Qarayev - Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin professoru.
Qamboy bəy Şahsuvarlı (1909-1991) - Bakı metropoliteninin Proekt İnistutunda aparıcı mühəndis
İsmayıl Sadıqov Camal oğlu — Baş elmi işçi, professor.
Əli Yusifov — texnika elmləri doktoru, professor.
Rəhman Səfərəliyev — tibb elmləri doktoru, professor.
Mustafa Qarayev — fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur.
Maarif Cəfərov — fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.
Ələmdar Şahverdiyev – Tarix elmləri namizədi, müəllim.

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Minkənd kəndi - (FOTO-VİDEO)

Ramil CƏBRAYIL

Mənbə:
Əli Əliyev, "Laçın – Qədim Oğuz yurdu". Bakı-2009. səh.-39-40.
Əjdər Fərzəli, "Dədə Qorqud yurdu". Bakı-1989. səh.-87.
Y. B. Yusifov, S. K. Kərimov, "Toponimkanın əsasları". Bakı-1987. səh.-101.
Tarix: 7-04-2015, 01:54
Baxış: 4281Digər xəbərlər
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Привет:)

   Хочу рассказать вам о если Вы хотите удачно устроиться на работу, то Вам просто необходимо знать какие вопросы задают на собеседовании. Для того, чтобы успешно пройти собеседование и получить желаемую Вами работу нужно хорошенько подготовиться. Мы уже писали о том, как подготовиться к разговору с работодателем, как себя вести на как писать рецензию на научную статью объект предмет наша статья подарит вам семь ценных рекомендаций по подготовке и прохождению собеседования при трудоустройстве.
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Народ кто желает играть в современные игры на высоких настройках с динамичными теняими
   даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный инет).
   Читайте статья по настройке компа здесь.
   Видео по установке и настройке смотрите тут.
   Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Игровые автоматы PlayFortuna. Получи бонус 50 бесплатных вращений здесь >>> https://casino-avtomati-onlain.com/the-best-casino/play-fortuna-casino.html
   Казино на доллары, евро. Минимальный депозит 1 доллар. 350 лицензионных игровых автоматов. ТОП казино онлайн Play Fortuna casino. Лучшие игры, лучшие бонусы, быстрые выплаты. Реальные игры, на реальные деньги.
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Народ кому интересно нашла отличный торрент плеер Kino-Torrent версия PRO
   Все фильмы, сериалы и мультики в одной программе - просмотр и скачивание. Бесплатно и без рекламы.
   Быстрый поиск по всему рунету. Обновления фильмов точно в день выхода в кинотеатрах.
   Сегодня добавленно: "Мег: Монстр глубины" "Днюха!" "Mamma Mia! 2"
   Скачать Kino-Torrent версии стандарт можно с офф сайта: KinoTorrentSetup
   Скачать Kino-Torrent версии PRO (Nulled) можно здесь: KinoTorrentPro
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   сколько пить флюдитек ребенку
   спортбокс россия сша
   расписание автобуса тула ростов
   Индукционная варочная панель инструкция по эксплуатации ae2
   Лучший плеер для android бесплатный 64e48
   Закрытая школа в хорошем качестве acd8d1
   Как скачать с адоб коннект 0e7a
   Вулкан для андроид на деньги c6e7
   cnfzzpdbtwkc
   ycxdqikpcqfh
   kklqmzdbvfpv
   xevdqffakDiaterrorce
   загрузить полную версию веселый повар 2
   загрузить колычева через торрент
   эротика мастурбация малолетки
   TAM XƏBƏR
   Bütün
   Xəbərlər
   Araşdırma
   Foto
   Facebook
   Foto

   Erməni baş prokuror Azərbaycan torpaqlarında

   Son xəbərlər
   Sorğu